Işık Universite'sine Hoşgeldiniz


Bu dosyada (ve ilgili web alaninda: http://iuorientation.wikispaces.com/)
Işık Üniversitesindeki öğretim ve araştırma işinizi yaparken
ihtiyacınız olacak kaynaklar ile, kampüste günlük ihtiyaçlarınızı nasıl
giderebileceğiniz hakkında size gerekebilecek bilgileri bulacaksınız.

Amaç yeni işinize, iş ortamınıza ve katıldığınız bu yeni organizasyona uyum
sağlamanızın mümkün olduğu kadar çabuk ve sorunsuz olmasıdır.

Işık Üniversitesi'nde arasıra veya sık sık ihtiyacınız olacak hizmetleri sağlayan
idari bölümlerin sayısı az ve bunun sonucu olarak herbirinin ilgilendikleri
alanların sayısı ve çeşitliliği çoktur. Burada verilen bilgiler çoğunlukla,
ilgili hizmeti hangi bölümün verdiğine göre değil, görevlerinizden hangisini
yaparken ihtiyaç duyacağınız düşünülerek düzenlenmiştir.

Bilgilerin bölüşümü aşagidaki temalar altında düşünülmüştür: